Winners Group, a.s.

Winners Group a.s.

Finančné sprostredkovanie férovo a transparentne

Winners Group, a.s. je riadny člen AFISP
Winners Group Lízing
Winners Group Pojistenie
Winners Group Hypoteka
Winners Group Reality
IS - Winners Group

Winners Group poistenie

Spoločnosť Winners Group je finančnou skupinou zaoberajúcou sa komplexnými službami vo finančných oblastiach ako je poistenie, hypotéka, leasing a reality. Vo všetkých oblastiach neživotného poistenia a jedinečných riešení so spoločnosťou spolupracujú relevantné slovenské poisťovne. Prednosťami spoločnosti sú mimoriadna rýchlosť a bezplatnosť vypracovania ponuky, objektívnosť riešení, transparentnosť, odbornosť špecialistov a absencia skrytých poplatkov.

Vďaka nezávislej analýze existujúcich zmlúv dostanú klienti objektívne zhodnotenie daných poistení. Ak si to klient žiada, môže mu byť následne vypracovaný návrh, na pre neho najvýhodnejšie poistenie z ktorejkoľvek oblasti neživotného poistenia bez účtovania extra poplatkov. Spoločnosť ponúka individuálne poistné služby v týchto oblastiach:

Odborné služby od spoločnosti WinnersGroup je možné využiť i v prípadoch nahlasovania a riešenia poistných udalostí. Vzhľadom na cieľ stať sa vedúcim poskytovateľom finančných služieb v neživotnom poistení je snaha o čo najodbornejšiu a najtransparentnejšiu spoluprácu s klientmi. Je mimoriadne dôležité poskytnúť relevantnú pomoc v klientových ťažkých životných situáciách a odbremenenie ich od nadmerných škôd spôsobených poistnou udalosťou. V takýchto chvíľach je nutnosťou mať spoľahlivého a zodpovedného partnera na vybavenie nadbytočných obťažujúcich úkonov. Takýmto partnerom chce Winners Group byť pre svojich klientov.